'TAKEUCHI' for sale

TAKEUCHI TB175 EXCAVATOR

TAKEUCHI TB175 EXCAVATOR

Clean machine supplied with 3 buckets...

ASK
3100  Hours
TAKEUCHI TB153FR EXCAVATOR

TAKEUCHI TB153FR EXCAVATOR

Very tidy machine supplied with 3 buckets...

ASK
4800  Hours
TAKEUCHI TB228 EXCAVATOR

TAKEUCHI TB228 EXCAVATOR

Good tidy machine supplied with 3 buckets...

ASK
3200  Hours
TAKEUCHI TB138FR EXCAVATOR

TAKEUCHI TB138FR EXCAVATOR

Very tidy machine on 80% rubber tracks + Supplied with 5 buckets...

ASK
3400  Hours
1